top of page
Seagreens of Norway logo

‍Seagreens of Norway forteller at produsentene forvalter verdier også for dem som kommer etter oss. Norsk tarebransje kjennetegnes ved samarbeid, kompetanseutvikling og deling av kunnskap.

Bruk av varemerket Seagreens of Norway
Varemerket Seagreens of Norway er et eksklusivt varemerke for norsk tang og tare til mat, og eies av Norwegian Seaweed Association AS. Varemerket kan brukes på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell for salg av ingredienser til mat og næringsmidler i Norge og globalt.

Vilkår for bruk

  1. Varemerket kan kun brukes av betalende medlemsbedrifter i NSA.

  2. For å kunne bruke merket må dyrkere og høstere følge NSAs kvalitetsstandard for høsting.

  3. Produksjonsbedrifter og bedrifter som selger ingredienser eller halvfabrikata, må deklarere produktene i henhold til NSAs standard varedeklarasjon eller tilsvarende dokumentasjon.

  4. Bedrifter som ønsker å bruke merket, må fylle ut registreringsskjemaet nedenfor.

Registrering for bruk av "Seagreens of Norway" varemerke 

Varemerket “Seagreens of Norway” er et eksklusivt varemerke for norsk tang og tare til mat, og eies av Norwegian Seaweed Association AS. Varemerket kan brukes på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell for salg av ingredienser til mat og næringsmidler i Norge og globalt. Vennligst fyll ut alle punkter i skjemaet under. Har du spørsmål, vennligst send mail til benedikte@norseaweed.no // 

 

The trademark "Seagreens of Norway" is an exclusive trademark for Norwegian seaweed and kelp for food, and is owned by Norwegian Seaweed Association AS. The trademark can be used on product packaging, digital surfaces or marketing materials for the sale of ingredients for food and food products in Norway and globally. Please complete all items in the form below. If you have any questions, please send an email to benedikte@norseaweed.no

Vennligst skriv hvilke produkter og markedsmateriale som skal ha "Seagreens of Norway" logo

Takk for bestillingen!

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

bottom of page