top of page
657310e20df5b5584e7ee387_Skjermbilde 2023-12-08 kl. 12.49_edited.jpg

Bli medlem

Bedrifter med aktivitet innenfor dyrking, småskala høsting, produksjon og/eller levering av makroalger kan søke om medlemskap. 

Medlemskap i NSA krever kjøp av en aksjepost i NSA og en årlig avgift. Medlemskap i NSC krever innbetaling av medlemsavgift.

Kunnskap og kompetanse

 • Konferanser og seminarer

 • Fokusgrupper

 • Studiereiser

 • Utveksling av erfaringer

Infrastruktur

 • Tilgang til dokumentasjon og maler for oppdrettsprotokoller, digital sporing, beredskapsplan 

 • Kurs og møter

 • Faglige innlegg og presentasjone

FoU

 • Felles utviklingsprosjekter

 • Partnerskap i forskningsprosjekt

 • Deling av resultater fra FoU-prosjekter

Status, omdømme og markedstilgang

 • Rådgivende organ for  offentlige myndigheter

 • Representasjon på messer og andre viktige arenaer i både inn,- og utland

Dette sier våre medlemmer

Rolf Zimmermann, Lerøy Ocean Harvest

"NSA gjør markedsundersøkelser på bransje-nivå og skaper arenaer der næringen kan dele kunnskap om teknologi, biologi, regelverk, regulatoriske utfordringer og utviklingstrekk i tare-næringen nasjonalt, regionalt og globalt. Deling av kunnskap og læring i felleskap gir en raskere utvikling av tare-næringen enn om alle bedriftene skulle funnet opp hjulet hver for seg."

5 min. video fra en av våre medlemsbedrifter: Seaweed Solutions 

Kontakt oss og bli medlem i dag!

Thanks for submitting!

bottom of page