top of page
DSC00466 kopi.jpg

Vil du dyrke tang?

Tangoppdrett er en ny industri. Verdikjeden er i en eksperimentell fase, og det er hindringer og flaskehalser som skal løses.

Seaweed Cluster jobber i ulike fokusgrupper for å prioritere flaskehalser og for å løse de ulike problemene som tarebøndene opplever i sine bedrifter. Det er ingen «hvordan du gjør det» -bok eller beste praksis ennå. Bedrifter og institusjoner inviteres til å bli med i klyngen for å delta i møtene våre, dele erfaringer og lære av andre.

Det første trinnet for å starte en tangoppdrettsvirksomhet er å lære om bransjen; biologi, teknologi, logistikk, markeder etc. og å utvikle en forretningsplan. Neste er å søke om lisens fra myndighetene.

Vi anbefaler å konsentrere seg om kvalitet og etablere en bærekraftig industri med fokus på de tre P-ene - People - Planet - Profit. (Det er viktig at du leser delen Kvalitet og matsikkerhet.)

Vi har samlet noen lenker som vil gi deg informasjon om hvor du skal begynne når du vil dyrke tare.

bottom of page