top of page

Kontakt

Har du noen spørsmål så ta gjerne kontakt med oss.

Norwegian Seaweed Association

Org.nummer 916520425,
Vågsosen 10, 8130 Sandhornøy

Administrasjon

Ole Aarbakke – ole@norseaweed.no
Benedikte Koldingsnes - benedikte@norseaweed.no
Marit Gjerstad – mg@norgesvel.no
Styreleder Gunnar Skjellvik – gunnar@skjellvik.no

Du kan også kontakte oss gjennom skjema: 

Takk for meldingen!

bottom of page