top of page
DSC00472 kopi.jpg

IMTA

IMTA — Integrert multitrofisk akvakultur er en spennende tilnærming til hvordan man bygger en sjømatindustri på en sirkulær og bærekraftig måte.

Ved dyrking av f.eks. fisk sammen med lavtrofiske arter som tang og tunikater som kan utnytte overskuddsmaterialene fra oppdrettsanlegget. På denne måten kan vi danne en fremtidig regenerativ oppdrettsnæring som forlater havområdet på en bedre måte enn dagens monokultur.

Det er flere pågående prosjekter som ser på IMTA, og det er fortsatt mange spørsmål som skal besvares.

bottom of page