top of page

Norwegian Seaweed Cluster

Norwegian Seaweed Cluster (NSC) ble dannet for å utvikle et robust og effektivt innovasjonsøkosystem for makroalgeindustrien. Klyngen er finansiert av Innovasjon Norge og medlemskontingent, og har rundt 80 partnere fra hele verdikjeden fra FoU, leverandører, investorer, kunder og offentlige finansiører.

Fokusområder

Markedsføring

 • Felles merkevarebygging: Seagreens of Norway

 • Messer og kampanjer

 • Markedsinnsikt

Produksjonsteknologi

 • Effektiv setteplanteproduksjon

 • Infrastruktur for dyrking i sjøen

 • Høsting og stabilisering

 • Prosessering; tørking, frysing, fermentering, blansjering

Rammevilkår

 • Tilgang til areal

 • Prosedyrer for søknad om tillatelser

 • Forskrifter

 • Masterplan - Ambisjoner og potensial

Produktutvikling og kvalitet

 • Retningslinjer for produktutvikling

 • Mattrygghet

 • Oppdatering av lover og forskrifter

Bærekraft

 • MIljøovervåking

 • Valorisering av økosystemtjenester

 • Regenerativ akvakultur

 • Bærekraftsstrategier
   

Blaaker

Polar Algae AS

Salten Algae AS

Seaweed Production AS

Vesterålen Seaweed AS

Seaforest AS

Smart Seaweed Solution AS

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

bottom of page