top of page
6127da20d77eea0747114572_17_edited_edited.jpg
Om oss -

Norwegian Seaweed Association - for dyrkere, høstere og  produsenter av makroalger i Norge

Norwegian Seaweed Association (NSA) ble etablert i mars 2021 ved å slå sammen to norske nettverk. Fra 2010 har ulike organisasjoner jobbet for å mobilisere en ny marin industri basert på marine alger. NSA har invitert andre interessenter blant FoU, leverandører og kunder, investorer og offentlige finansiører til å danne en klynge for å styrke utviklingen av tangindustrien.

Våre mål

Samarbeid

 • Utveksle kunnskap og erfaring fra høsting, dyrking og produksjon av makroalger som levedyktig næring i Norge.

 • Fremme felles interesser for offentlige myndigheter.

 • Formulere viktige problemstillinger for videre forskning.

Effektivisere produksjonen

 • Profesjonalisere dyrking og industri for å bli internasjonalt konkurransedyktig. Opprette produktstandarder for tangindustrien.

Merkevarebygging og markeder

 • Identifisere og utforske nasjonale og internasjonale markeder for produkter av makroalger.

 • Implementere det felles merket Seageens of Norway.

Bærekraftig

 • Tang resirkulerer nitrogen, fosfor og karbondioksid fra havet, skaper habitater for andre organismer og er en kilde til vegetativ mat og fôr. NSA har som mål å valorisere bidraget til økosystemet.

Styret for Norwegian Seaweed Association

Leonore Olsen

Styreleder

Carl-Erik Bergwitz-Larsen

Styremedlem

Herman Schips

Varamedlem

Maren Sæter

Nestleder

Petter Marius Synnes

Styremedlem

Torben Marstrand

Styremedlem

Runar Trellevik

Varamedlem

Medlemsfordeler

Kunnskap og kompetanse

 • Konferanser og seminarer

 • Fokusgrupper

 • Studiereiser

 • Utveksling av erfaringer

FOU

 • Felles utviklingsprosjekter

 • Partnerskap i forskningsprosjekter

 • Deling av resultater fra FoU-prosjekter

Status og omdømme

 • Rådgivende organ for offentlige myndigheter

 • Representasjon på viktige arenaer

Infrastruktur

 • Tilgang til dokumentasjon og maler for oppdrettsprotokoller, digital sporing, beredskapsplan og kurs, og  møter, faglige innlegg og presentasjoner

Medlemskapskrav

Bedrifter med aktivitet innenfor dyrking, småskala høsting, produksjon og/eller levering av makroalger kan søke om medlemskap. Medlemskap krever kjøp av en aksjepost i NSA og en årlig avgift.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

bottom of page