top of page

Prosjekter

  • Felles merkevare for norsk tang til mat. NSA (IN)

  • Digitalisering og sporing av dokumentasjon. NSA (IN)

  • Overvåking av tare-dyrking. Tango Seaweed/Nord universitet

  • Makroalger Initium. Val Fou (Erasmus+)

  • Enmac - Ensilerte dyrkede makroalger som bærekraftig fôr til drøvtyggere. Nord universitet (RFF NN)

  • Produksjon av gametofytter for frøplante. Ocean Forrest (IPN)

  • Cuvie (Laminaria hyperborea) for fôr til sauer. NIBIO (MABILT)

  • SEAWEED PILOT - Reguleringer og ledelse. Akvahub (NORA)

  • Sikker tare - Sikker tare for mat og fôr - kontrollerer overføringen av jod og arsen gjennom verdikjeden. NMBU (NFR)

  • SuskelpFood - Bærekraftige ingredienser fra dyrket tare til næringsmiddelindustrien. Møreforsking (NFR)

bottom of page