top of page

Norwegian Seaweed Association (NSA) er en nettverksorganisasjon for dyrkere, produsenter og småskala høstere av makroalger.

 

Vi utvikler komplette verdikjeder for mat-, fôr- og økosystemtjenester, samt varemerket Seagreens of Norway for tang og tare for mat. 

NSA driver klyngen Norwegian Seaweed Cluster (NSC).

NSC er vert for en rekke forskjellige arrangementer for våre partnere, både online og fysisk.

Ingen arrangementer for øyeblikket

Om oss

6569b392bc9b6e40c1eb4112_Seaweed Solution 2 .jpg

Norwegian Seaweed Cluster

NSC har rundt 80 partnere og er finansiert av Innovasjon Norge. Våre fokusområder er markedsføring, produktutvikling og kvalitet, produksjonsteknologi, bærekraft og rammebetingelser.

6569b390866875695e277e65_Ocean Food-p-800.jpg

NSA-medlemmer

NSA har 29 medlemsbedrifter som representerer ulike deler av verdikjeden fra hele Norge.

657310e20df5b5584e7ee387_Skjermbilde 2023-12-08 kl. 12.49.27.png

Bli medlem

Vi tilbyr tilgang på et solid bransje nettverk, kunnskap og kompetanse, felles utviklingsprosjekter,  infrastruktur, status, omdømme og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

Vår historie

Fra 2010 har ulike organisasjoner jobbet for å mobilisere en ny marin industri basert på marine alger. Norwegian Seaweed Association (NSA) ble etablert i mars 2021 ved å slå sammen to norske nettverk for taredyrkere.

NSA har invitert andre interessenter blant FoU, leverandører og kunder, investorer og offentlige finansiører til å danne en klynge for å styrke utviklingen av makroalgenæringa i Norge.

6573105534ae7c4756739f60_Skjermbilde 2023-12-08 kl. 12.47.05.png
657312872c080c985a601581_Skjermbilde 2023-12-08 kl. 12.56.28.png

Vår målsetting

Samarbeid

Utveksle kunnskap og erfaring om dyrking, høsting og produksjon av makroalger som en levedyktig næring i Norge. Fremme felles interesser for offentlige myndigheter. Formulere viktige problemstillinger for videre forskning.

Merkevarebygging og markeder

Identifisere og utforske nasjonale og internasjonale markeder for produkter av makroalger. Implementere felles merkevare Seagreens of Norway

Effektivisere produksjonen

Profesjonalisere dyrking og industri for å bli internasjonalt konkurransedyktig. Opprette produktstandarder for makroalgeindustrien.

Bærekraft

Tang resirkulerer nitrogen, fosfor og karbondioksid fra havet, skaper habitater for andre organismer og er en kilde til vegetativ mat og fôr. NSA har som mål å valorisere bidraget til økosystemet.

Vårt team

61366f1701d5636d9fa6fcad_Norwegian-Seaweed-Association-Logo-500px.jpg

Kontakt oss

Gildeskål
Bergen

Vågsosen 10
8130 Sandhornøy

Thormøhlens gate 51
5006 Bergen

0dc58109-b3c2-4bc5-afa7-4a6e284ee7f7_edited.jpg
bottom of page