top of page

Medlemmer

Møt våre medlemmer

Gjennom medlemskap i NSA blir du en del av et bedriftsnettverk.

"NSA gjør markedsundersøkelser på bransje-nivå og skaper arenaer der næringen kan dele kunnskap om teknologi, biologi, regelverk, regulatoriske utfordringer og utviklingstrekk i tare-næringen nasjonalt, regionalt og globalt. Deling av kunnskap og læring i felleskap gir en raskere utvikling av tare-næringen enn om alle bedriftene skulle funnet opp hjulet hver for seg."

Rolf Zimmermann, Lerøy Ocean Harvest

Ønsker du å bli medlem? 

Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

bottom of page