Norwegian Seaweed Association (NSA)

NSA er en nettverksorganisasjon for dyrkere, produsenter og småskala høstere av makroalger.

Vi utvikler komplette verdikjeder for mat-, fôr- og økosystemtjenester.

NSA driver klyngen Norwegian Seaweed Cluster.

__wf_reserved_arv

Om oss

__wf_reserved_arv
Norwegian Seaweed Cluster (NSC)

NSC har rundt 80 partnere og er finansiert av Innovasjon Norge. Våre fokusområder er markedsføring, produktutvikling og kvalitet, produksjonsteknologi, bærekraft og rammebetingelser.

__wf_reserved_arv
NSA-medlemmer

NSA har 29 medlemsbedrifter som representerer ulike deler av verdikjeden fra hele Norge.

__wf_reserved_arv
Events

NSC er vert for en rekke forskjellige arrangementer for våre partnere, både online og fysisk.

Vår historie

Fra 2010 har ulike organisasjoner jobbet for å mobilisere en ny marin industri basert på marine alger. Norwegian Seaweed Association (NSA) ble etablert i mars 2021 ved å slå sammen to norske nettverk for taredyrkere.

NSA har invitert andre interessenter blant FoU, leverandører og kunder, investorer og offentlige finansiører til å danne en klynge for å styrke utviklingen av makroalgenæringa i Norge.

__wf_reserved_arv

Vårt team

__wf_reserved_arv
Ole Aarbakke
Daglig leder
ole@norseaweed.no+47 41 29 68 66
__wf_reserved_arv
Benedikte Koldingsnes
Daglig leder
benedikte@norseaweed.no+47 95 84 73 84
__wf_reserved_arv
Marit Gjerstad
Daglig leder
mg@norgesvel.no+47 93 66 38 60

Våre mål

Samarbeid

Utveksle kunnskap og erfaring om dyrking, høsting og produksjon av makroalger som en levedyktig næring i Norge. Fremme felles interesser for offentlige myndigheter. Formulere viktige problemstillinger for videre forskning.

Merkevarebygging og markeder

Identifisere og utforske nasjonale og internasjonale markeder for produkter av makroalger. Implementere felles merkevare Seagreens of Norway

Effektivisere produksjonen

Profesjonalisere dyrking og industri for å bli internasjonalt konkurransedyktig. Opprette produktstandarder for makroalgeindustrien.

Bærekraft

Tang resirkulerer nitrogen, fosfor og karbondioksid fra havet, skaper habitater for andre organismer og er en kilde til vegetativ mat og fôr. NSA har som mål å valorisere bidraget til økosystemet.

__wf_reserved_arv
__wf_reserved_arv

Kontakt oss

Gildeskål

Vågsosen 10
8130 Sandhornøy

Bergen

Thormøhlens gate 51
5006 Bergen

post@norseaweed.no

__wf_reserved_arv