top of page
64391d4f60938d2e29ea7fc8_fisker.png

Lær mer om makroalger

Makroalger er en samlebetegnelse for de store marine algene, inkludert tang og tare.  I motsetning til mikroalgene er de synlige for det blotte øye. Makroalgene, som også kalles sjøgrønnsaker når vi bruker dem til mat, er en svært artsrik og mangfoldig gruppe med over 10 000 arter globalt og ca. 450 i Norge.

Som kystnasjon har vi nordmenn alltid levd av havet. Av torsk, sei, krabber og kamskjell, og av tang og tare og andre makroalger. Bruken av sjøplanter går flere tusen år tilbake, til da vi levde av jakt og fiske, og høsting av ville planter var en viktig kilde til mat.

64390df463d70d5761e16965_shield-check.png
Kvalitet og mattrygghet
6439109eca92f57df90ff53e_seaweed-(1).png
Vil du dyrke tare?
643910bd08e8604589f888a7_hand-holding-seedling.png
Bærekraft
643912717728355e3e50bf02_arrow-rotate-right.png
IMTA
64390db818a46359671eea02_earth-europe.png
Tang og Europa
6523a97b11a532d90a127462_diagram-project.png
Prosjekter
Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.

bottom of page