Seagreens of Norway

er et varemerke utviklet av Norwegian Seaweed Association (NSA). Produkter med dette merket har råvarer fra norskekystens rene og kalde sjøvann, og er høstet og deklarert slik at kunder og forbrukere kan ha tillit til opprinnelse, kvalitet og bærekraft. Samspillet mellom naturgitte forutsetninger og dyrkerne og høsternes kompetanse gjør norsk tare unik.

Seagreens of Norway: Evig, naturlig og ansvarlig

Seagreens of Norway forteller at produsentene forvalter verdier også for dem som kommer etter oss. Norsk tarebransje kjennetegnes ved samarbeid, kompetanseutvikling og deling av kunnskap.

Bruk av varemerket Seagreens of Norway
Varemerket Seagreens of Norway er et eksklusivt varemerke for norsk tang og tare til mat, og eies av Norwegian Seaweed Association AS. Varemerket kan brukes på produktemballasje, digitale flater eller markedsføringsmateriell for salg av ingredienser til mat og næringsmidler i Norge og globalt.

Vilkår for bruk

1. Varemerket kan kun brukes av betalende medlemsbedrifter i NSA.
2. For å kunne bruke merket må dyrkere og høstere følge NSAs kvalitetsstandard for høsting.
3. Produksjonsbedrifter og bedrifter som selger ingredienser eller halvfabrikata, må deklarere produktene i henhold til NSAs standard varedeklarasjon eller tilsvarende dokumentasjon.
4. Bedrifter som ønsker å bruke merket, må fylle ut registreringsskjemaet nedenfor.