Lær mer om makroalger

Makroalger er en samlebetegnelse for de store marine algene, inkludert tang og tare.  I motsetning til mikroalgene er de synlige for det blotte øye. Makroalgene, som også kalles sjøgrønnsaker når vi bruker dem til mat, er en svært artsrik og mangfoldig gruppe med over 10 000 arter globalt og ca. 450 i Norge.

Som kystnasjon har vi nordmenn alltid levd av havet. Av torsk, sei, krabber og kamskjell, og av tang og tare og andre makroalger. Bruken av sjøplanter går flere tusen år tilbake, til da vi levde av jakt og fiske, og høsting av ville planter var en viktig kilde til mat.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.