Norwegian Seaweed Association - for dyrkere, høstere og produsenter av makroalger i Norge

Våre mål inkluderer

01

Samarbeid

Utveksle kunnskap og erfaring fra høsting, dyrking og produksjon av makroalger som levedyktig næring i Norge. Fremme felles interesser for offentlige myndigheter. Formulere viktige problemstillinger for videre forskning.

02

Merkevarebygging og markeder

Identifisere og utforske nasjonale og internasjonale markeder for produkter av makroalger. Implementere det felles merket Seageens of Norway.

03

Effektivisere produksjonen

Profesjonalisere dyrking og industri for å bli internasjonalt konkurransedyktig. Opprette produktstandarder for tangindustrien.

04

Bærekraftig

Tang resirkulerer nitrogen, fosfor og karbondioksid fra havet, skaper habitater for andre organismer og er en kilde til vegetativ mat og fôr. NSA har som mål å valorisere bidraget til økosystemet.

__wf_reserved_arv

Norwegian Seaweed Association (NSA) ble etablert i mars 2021 ved å slå sammen to norske
nettverk. Fra 2010 har ulike organisasjoner jobbet for å mobilisere en ny marin industri basert på marine alger. NSA har invitert andre interessenter blant FoU, leverandører og kunder, investorer og offentlige finansiører til å danne en klynge for å styrke utviklingen av tangindustrien.

Styret for Norwegian Seaweed Association

Gunnar Skjellvik

Styreleder

Maren Sæther

Nestleder

Torben Marstrand

Styremedlem

Runar Trellevik

Varamedlem

Leonore Olsen

Styremedlem

Petter Marius Synnes

Styremedlem

Medlemsfordeler

Kunnskap og kompetanse

  • Konferanser og seminarer
  • Fokusgrupper
  • Studiereiser
  • Utveksling av erfaringer

FOU

  • Felles utviklingsprosjekter
  • Partnerskap i forskningsprosjekter
  • Deling av resultater fra FoU-prosjekter

Status og omdømme

  • Rådgivende organ for offentlige myndigheter
  • Representasjon på viktige arenaer

Infrastruktur

  • Tilgang til dokumentasjon og maler for oppdrettsprotokoller, digital sporing, beredskapsplan og kurs, og  møter, faglige innlegg og presentasjoner

Medlemskapskrav

Bedrifter med aktivitet innenfor dyrking, småskala høsting, produksjon og/eller levering av makroalger kan søke om medlemskap.
Medlemskap krever kjøp av en aksjepost i NSA og en årlig avgift.

Bli medlem

Ønsker du å bli medlem? Få tilgang til innhold og arrangementer bare for medlemmer. Kontakt oss om medlemskap.