top of page
Skjermbilde 2023-11-28 kl. 11.12.53.png

Vi tar vare på havet - Bli med oss å utvikle Norges neste store havnæring

NSA har utviklet produktpakker som gir privatpersoner og bedrifter mulighet til å støtte de forskjellige økosystemtjenestene som taredyrking bidrar til, som f.eks. danning av oksygen, resirkulering av CO2 og overflødig nitrat og fosfat fra næringsaktiviteter både på land og i hav, danning av habitat for fiskeyngel og økning av biodiversitet. Taredyrking bidrar til å gjøre matsystemet vårt mer bærekraftig og sist men ikke minst, det skaper arbeidsplasser i hele Kyst-Norge.

 

Støtt klyngens arbeid og viktige rolle ift. næringsutvikling som månedlig abonnent eller støtt arbeidet med en enkel sum.

 

Velkommen med på laget! Sammen skal vi utvikle Norges neste store havnæring!

Økosystem pakker

01 Tarevenn 100 kr

6111aa86871d7236a6723b04_alaria_as (2).png

Taredyrkingsanlegg på størrelse med én fotballbane, vil tilsvare 70 tonn tare som kommer til å resirkulere 22 tonn CO2,  samt rester av nitrat og fosfat fra næringsaktivitet. Resirkulering av disse bidrar til å redusere klimaendringene, og ved kjøp av denne pakken kan du som privatperson eller bedrift redusere ditt eget avtrykk. Støtten vil gå til taredyrkerne for å utvikle deres bedrifter. Mottar årsrapport fra bransjen..

02 Restaurering - Redd Oslofjorden - 50 kr

Visste du at tareskog tilsvarende 700 000 fotballbaner er nedbeitet av kråkeboller? Èn fotballbane tilsvarer 70 tonn tare – 22 tonn CO2 – 70 millioner smådyr.

Ved å dyrke flere tareskoger øker biodiversiteten og skaper habitat for fiskeyngel, samt dyr som beiter på drøbakkråkeboller, som det har blitt altfor mange av i mange fjorder. Denne pakken støtter forskjellige havrelaterte prosjekter, og i 2024 og 2025 støtter vi Urban Ocean. Les mer om dem her: https://www.urbanocean.no/portfolio-collections/my-portfolio/project-title-6  

Skjermbilde 2024-05-30 kl. 10.21.56.png

03 Kystsamfunn - 150 kr

Skjermbilde 2024-05-27 kl. 12.28.51.png

Denne pakken støtter arbeidet med å skape arbeidsplasser langs kysten, bidrag til mat-systemet og resirkulering av CO2, nitrat og fosfat. Arbeidsplassene som skapes er innenfor produksjon, prosessering, teknologi, salg og prosjektutvikling. Støtten går til Norwegian Seaweed Cluster sitt arbeid og prosjekter som de kontinuerlig jobber med. Les mer om NSC arbeid her.

Mottar gavekort 20% rabatt i nettbutikker - få kode

bottom of page