top of page
657310e20df5b5584e7ee387_Skjermbilde 2023-12-08 kl. 12.49.27.png

Bærekraft

Tang resirkulerer nitrogen, fosfor og CO2 fra havet, gir habitater for andre organismer og er en kilde til vegetativ mat og fôr. NSA har som mål å valorisere bidraget til økosystemet.

Tareoppdrett er ikke en «sølvkule», dokumentasjon og forskning vil være nødvendig for å dokumentere den regenererende effekten på havet og hvordan den kan være et positivt bidrag til for eksempel annet fiskeoppdrett for å unngå eutrofiering.

Seaweed Cluster har en fokusgruppe 'Bærekraft'. Den prioriterte oppgaven for gruppen er å utvikle et overvåkingsprogram for miljøeffekter fra taregårder og bygge en ny verdikjede for økosystemtjenester.

bottom of page